Archív čísel | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
2016 | Ročník 1 | č. 2
Články:
ONDREJ ŠTEFAŇAK:
Náboženstvo vo verejnom priestore a v povedomí slovenskej mládeže
/ 2 /
VÍT HORÁK:
The reductionism of Weber's social science methodology and theory of action
/ 18 /
URSZULA SWADŹBA, MONIKA ŻAK:
Kształtowanie się identyfikacji etnicznej i tożsamości Ślązaków, analiza socjologiczna
/ 43 /
LUDMILA MUCHOVÁ:
Kultura a náboženství ve veřejném prostoru v České republice
/ 66 /

Správy z konferencií:
MONIKA ŠTRBOVÁ:
IV. Nitrianske sociologické kolokvium – Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore
/ 91 /

Recenzie:
ĽUBOR GÁL:
Denisa Selická, Marcela Šarvajcová, Monika Štrbová: Sociológia voľného času
/ 94 /
2016 | Ročník 1 | č. 1
EDITORIÁL
/ 2 /
Články:
JOLANTA PIVORIENE:
Ethnic minorities in Lithuania
/ 4 /
ZUZANA MÉSZÁROSOVÁ-LAMPL:
Vývoj mediálnej spotreby Maďarov na Slovensku v rokoch 1995 – 2014 vo svetle sociologických výskumov I.
/ 17 /
RENÉ LUŽICA:
Riešenie spoločenskej integrácie a akulturácie cigánskeho/rómskeho obyvateľstva v rokoch 1968 – 1989
/ 33 /
DENISA SELICKÁ:
Prostredníctvom sociálnej výchovy pomáhať národnostným menšinám
/ 50 /

Recenzie:
VIERA ZOZUĽAKOVÁ:
Lenka Václavíková Helšusová a kol.: Dětské čtenářství v současné společnosti z perspektívy sociologie vzdělání
/ 63 /
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.