Archív čísel | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
2017 | Ročník 2 | č. 2
Obsah

Články:
KATARZYNA JUSZCZYK-FRELKIEWICZ:
Marriage standard, love standard or fun standard? The preferred models of sexual activity in South Korea
/ 2 /
ONDREJ MITAĽ:
Inštancie etického charakteru v územnej samospráve na Slovensku
/ 15 /
KATARÍNA JANOŠKOVÁ:
Konformné správanie študentov v akademickom prostredí
/ 33 /
ŁUKASZ KWADRANS:
Roma/Gypsies in Poland. Ethnic Identity, group differences, demographic characteristic, short history and elements of Culture
/ 49 /


Správy z konferencií:
ONDREJ ŠTEFAŇAK:
V. Nitrianske sociologické kolokvium: Medzi lokálnym a globálnym systémom – procesná glokalizácia
/ 72 /

Recenzie:
MARCELA ŠARVAJCOVÁ:
Michel Maffesoli: Rytmus života. Variáce o postmodenom imaginárne.
/ 75 /
2017 | Ročník 2 | č. 1
Obsah

Články:
MAREK S. SZCZEPAŃSKI, ANNA ŚLIZ:
Changes in the roles of husband and wife
/ 2 /
IWONA SOBIERAJ:
Evaluation: Between values and indicators
/ 14 /
ELIŠKA ŽUPOVÁ:
Vzdelanie starostov obcí na Slovensku a problematika odbornosti v územnej samospráve
/ 24 /
ANDREJ NATERER, PEDRO DE BRUYCKERE:
Glocalization vs. multiculturalization of pop-music: the review of pupils song selection within the international project SILVER
/ 42 /


Recenzie:
TIBOR SZENTANDRÁSI:
Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku. I. zväzok - Slovenský a Maďar
/ 94 /
2016 | Ročník 1 | č. 2
Články:
ONDREJ ŠTEFAŇAK:
Náboženstvo vo verejnom priestore a v povedomí slovenskej mládeže
/ 2 /
VÍT HORÁK:
The reductionism of Weber's social science methodology and theory of action
/ 18 /
URSZULA SWADŹBA, MONIKA ŻAK:
Kształtowanie się identyfikacji etnicznej i tożsamości Ślązaków, analiza socjologiczna
/ 43 /
LUDMILA MUCHOVÁ:
Kultura a náboženství ve veřejném prostoru v České republice
/ 66 /

Správy z konferencií:
MONIKA ŠTRBOVÁ:
IV. Nitrianske sociologické kolokvium – Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore
/ 91 /

Recenzie:
ĽUBOR GÁL:
Denisa Selická, Marcela Šarvajcová, Monika Štrbová: Sociológia voľného času
/ 94 /
2016 | Ročník 1 | č. 1
EDITORIÁL
/ 2 /
Články:
JOLANTA PIVORIENE:
Ethnic minorities in Lithuania
/ 4 /
ZUZANA MÉSZÁROSOVÁ-LAMPL:
Vývoj mediálnej spotreby Maďarov na Slovensku v rokoch 1995 – 2014 vo svetle sociologických výskumov I.
/ 17 /
RENÉ LUŽICA:
Riešenie spoločenskej integrácie a akulturácie cigánskeho/rómskeho obyvateľstva v rokoch 1968 – 1989
/ 33 /
DENISA SELICKÁ:
Prostredníctvom sociálnej výchovy pomáhať národnostným menšinám
/ 50 /

Recenzie:
VIERA ZOZUĽAKOVÁ:
Lenka Václavíková Helšusová a kol.: Dětské čtenářství v současné společnosti z perspektívy sociologie vzdělání
/ 63 /
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.