Aktuálne číslo | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
2017 | Ročník 2 | č. 2
Obsah


Články:
KATARZYNA JUSZCZYK-FRELKIEWICZ:
Marriage standard, love standard or fun standard? The preferred models of sexual activity in South Korea
/ 2 /
ONDREJ MITAĽ:
Inštancie etického charakteru v územnej samospráve na Slovensku
/ 15 /
KATARÍNA JANOŠKOVÁ:
Konformné správanie študentov v akademickom prostredí
/ 33 /
ŁUKASZ KWADRANS:
Roma/Gypsies in Poland. Ethnic Identity, group differences, demographic characteristic, short history and elements of Culture
/ 49 /


Správy z konferencií:
ONDREJ ŠTEFAŇAK:
V. Nitrianske sociologické kolokvium: Medzi lokálnym a globálnym systémom – procesná glokalizácia
/ 72 /

Recenzie:
MARCELA ŠARVAJCOVÁ:
Michel Maffesoli: Rytmus života. Variáce o postmodenom imaginárne.
/ 75 /
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.