Aktuálne číslo | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
2018 | Ročník 3 | č. 1
Obsah

Články:
RASTISLAV BEDNÁRIK:
Nové javy na trhu práce v Slovenskej republike (Od rigidného k segmentovanému trhu práce)
/ 2 /
JANUSZ MARIAŃSKI:
Kościół katolicki w Polsce w procesie przemian
/ 19 /
JOLANTA PIVORIENE:
Deinstitutionalization of long term social care system in Lithuania in the context of EU data
/ 37 /
HERMÍNA MAREKOVÁ:
Etika a jej dimenzie v sociálnej práci
/ 52 /
VIERA ZOZUĽAKOVÁ:
Kríza hodnôt a európska identita
/ 68 /


Správy z konferencií:
MONIKA ŠTRBOVÁ:
Odborný seminár: Súčasný stav kriminality na Slovensku
/ 85 /

Recenzie:
ONDREJ ŠTEFAŇAK:
Janusz Mariański: Godność ludzka w kontekście społecznym. Szkice ze społecznego nauczania Kościoła katolickiego (Ľudská dôstojnosť v sociálnom kontexte. Vybrané témy zo sociálnej náuky Katolíckej cirkvi)
/ 87 /
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.