Aktuálne číslo | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
2017 | Ročník 2 | č. 1
Obsah


Články:
MAREK S. SZCZEPAŃSKI, ANNA ŚLIZ:
Changes in the roles of husband and wife
/ 2 /
IWONA SOBIERAJ:
Evaluation: Between values and indicators
/ 14 /
ELIŠKA ŽUPOVÁ:
Vzdelanie starostov obcí na Slovensku a problematika odbornosti v územnej samospráve
/ 24 /
ANDREJ NATERER, PEDRO DE BRUYCKERE:
Glocalization vs. multiculturalization of pop-music: the review of pupils song selection within the international project SILVER
/ 42 /

Recenzie:
TIBOR SZENTANDRÁSI:
Zuzana Lampl: Sociológia Maďarov na Slovensku. I. zväzok - Slovenský a Maďar
/ 94 /
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.