Kontakt | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
Adresa redakcie:
Katedra sociológie
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa
B. Slančíkovej 1
949 01 Nitra, Slovenská republika
e-mail: sociologysociety@ukf.sk
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.