Domov | Sociology and society
KATEDRA SOCIOLÓGIE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
SOCIOLÓGIA A SPOLOČNOSŤ
SOCIOLOGY AND SOCIETY
Medzinárodný vedecký sociologický časopis

ISSN 2453-8086
Uzávierka pre príspevky: 10. apríl a 10. október
Časopis Sociológia a spoločnosť / Sociology and Society bol zaradený do zoznamu vedeckých a odborných časopisov slovenskej proveniencie s otvoreným prístupom.
© Design by Juraj Zozuľak 2017. Content by Katedra sociológie FF UKF v Nitre. All rights reserved.